فعالیت های صنعتی و کشاورزی

چاپ مقاله

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ،نقش حمل و نقل در حصول پیشرفت و تحقق توسعه پایدار از چنان اهمیتی برخوردار است که در بررسی و مطالعه میزان موفقیت و شکوفایی کشورها،از عنصر مذکور به عنوان یکی از مولفه های اصلی و اساسی در توسعه یاد می شود.

آن چنان که آمار و گزارش های موجود نشان می دهد،طول راه های روستایی در کشور بصورت تخمینی،۲۰۵ هزار کیلومتر است که قریب به ۱۰۵ هزار کیلومتر از آن آسفالت حدود ۲۴ هزار کیلومتر شوسه و ۷۶ هزار کیلومتر نیز راهِ خاکی روستایی است.

راه آهن از امن ترین حوزه ها در عرصه راه ها،محورهای مواصلاتی و حمل و نقل به شمار می رود و به تبع با عنایت به گستردگی خاک ایران و تعدد و تکثر شهرها، شهرستان ها و استان ها،توسعه و گسترش خطوط آهن،ضرورتی است

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ،نقش حمل و نقل در حصول پیشرفت و تحقق توسعه پایدار از چنان اهمیتی برخوردار است که در بررسی و مطالعه میزان موفقیت و شکوفایی کشورها،از عنصر مذکور به عنوان یکی از مولفه های اصلی و اساسی در توسعه یاد می شود.

 

آن چنان که آمار و گزارش های موجود نشان می دهد،طول راه های روستایی در کشور بصورت تخمینی،۲۰۵ هزار کیلومتر است که قریب به ۱۰۵ هزار کیلومتر از آن آسفالت حدود ۲۴ هزار کیلومتر شوسه و ۷۶ هزار کیلومتر نیز راهِ خاکی روستایی است.

وجود دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزاد راه،۱۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه و ۲۴ هزار کیلومتر راه اصلی،موید تلاشی است که در چهار دهه گذشته،به منظور توسعه و آبادانی راه ها و محورهای مواصلاتی در دستور کار قرار گرفته است.

توفیقات حاصل شده در شبکه ریلی کشور
راه آهن از امن ترین حوزه ها در عرصه راه ها،محورهای مواصلاتی و حمل و نقل به شمار می رود و به تبع با عنایت به گستردگی خاک ایران و تعدد و تکثر شهرها، شهرستان ها و استان ها،توسعه و گسترش خطوط آهن،ضرورتی است که هر آنچه با افزایش و تقویت بیشتری همراه شود به موازاتِ آن،روند حمل و نقل نیز با تحولات چشمگیرتری همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ،نقش حمل و نقل در حصول پیشرفت و تحقق توسعه پایدار از چنان اهمیتی برخوردار است که در بررسی و مطالعه میزان موفقیت و شکوفایی کشورها،از عنصر مذکور به عنوان یکی از مولفه های اصلی و اساسی در توسعه یاد می شود.

  نظرات

پاسخی بگذارید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.