نوشته هایی با برچسب "مشاوره"

پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مشاوره

ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارک، اجرا و یا طرح و ساخت در قالب پیمانکاری و سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای ...

ادامه مطلب