نوشته هایی با برچسب "طرح و ساخت ( EPC)"

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

طرح و ساخت ( EPC)

۱- در پروژه های EPC می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا Feasibility Study همراه با طراحی ...

ادامه مطلب